Strona główna > Aktualności > Promocja EV Zwrot Kasy ZLX

Promocja EV Zwrot Kasy ZLX

2016-11-18 08:00

 

 

 

 

 

Firma Bosch - producent systemów Electro-Voice - ogłasza promocję "CashBack", czyli "Zwrot Kasy", na zestawy głośnikowe serii ZLX.

Wystarczy, że do 31 stycznia 2017 roku zakupisz maksymalnie 4 sztuki ze wskazanych w promocji zestawów głośnikowych serii ZLX i zarejestrujesz je wraz z dowodem zakupu na stronie Promocji, a Bosch wypłaci Ci gotówkę wg podanych niżej zasad.

tl_files/audioplus/promocje/zwrot kasy ZLX tyl.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupon z kodem znajdziesz na opakowaniu każdego zakupionego zestawu głośnikowego objętego Promocją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki promocji (ang.): http://electrovoice.com/cashback_promotion_Live_ZLX_2016_terms_conditions_ENG_final.pdf 

Strona Promocji i rejestracji zakupionych produktów (ang.): https://promo-ev.com/ 

Ulotka informacyjna (pol.): http://audioplus.nazwa.pl/strona/tl_files/audioplus/promocje/ulotka zlx info.pdf 

 

Warunki promocji (tłumaczenie):

1. Chcąc wziąć udział w Promocji, Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszych warunków.

2. Promocja trwa od 15 listopada 2016 do 31 stycznia 2017 roku.

3. Promocja kierowana jest wyłącznie do osób prywatnych. Nie mogą w niej brać udziału pracownicy Organizatora. W takim przypadku Uczestnik zostanie wykluczony z promocji i nie zostanie dokonany zwrot gotówki.

4. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Promocji jest zakup zestawu głośnikowego Electro-Voice serii ZLX. Ramy czasowe uwzględniające zakup określone są przez czas trwania Promocji w punkcie 2. Aby wziąć udział w Promocji należy na stronie www.promo-ev.com zarejestrować kod akcji oraz dane osobowe (imię i nazwisko, adres wraz z kodem pocztowym, kraj, numer telefonu, adres email). Aby przelew bankowy został zrealizowany, Uczestnik musi podać szczegóły dotyczące zakupu (typ, data zakupu, kraj) oraz wprowadzić numer konta bankowego. Dowód zakupu stanowi skan oryginalnej faktury wystawionej przez autoryzowanego sprzedawcę. Faktury potwierdzające zakup, wystawione przez osoby prywatne, nie będą uwzględniane.

5. Zakup musi zostać zrealizowany w dowolnym kraju dokonującym sprzedaży na obszarze Europy. Zakup zrealizowany w innych krajach nie kwalifikuje do zwrotu gotówki. Wykaz krajów objętych Promocją zawiera załącznik do niniejszego dokumentu. Sposób dostarczania potwierdzenia zakupu opisuje paragraf nr 4.

6. Organizator, o którym mowa w paragrafie 13, zakłada, że każdy Uczestnik Promocji ukończył 18 lat, zaś jeśli tak się nie stało, że rodzic lub prawny opiekun Uczestnika wyraził zgodę na jego udział w Promocji na Warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

7. Udział w Promocji ograniczony jest do maksymalnie 4 zestawów głośnikowych na wniosku.

 

8. Zwrot gotówki za zakup nastąpi za pomocą przelewu bankowego. Promocja obejmuje następujące systemy głośnikowe:

Seria ZLX

Model

Ilość

Kwota zwrotu

ZLX-12P

2

111 €

ZLX-15P

2

111 €

ZLX-12

2

66 €

ZLX-15

2

66€

 

9. Zwrot gotówki obejmuje zestawy głośnikowe ZLX zakupione w trakcie trwania Promocji. O zwrot ten można ubiegać się do dnia 28 lutego 2017 roku. Prawo do zwrotu gotówki nie może być przekazane innemu Uczestnikowi. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian dotyczących warunków Promocji oraz wypłaty równowartości lub kwoty przewyższającej wartość zakupionego sprzętu w dowolnym czasie, w trakcie trwania Promocji.

 

10. Odwołanie się do sądu nie jest możliwe.

11. Za wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z Promocji lub zwrotu gotówki odpowiedzialność ponosi Uczestnik Promocji. Wypłata środków nastąpi na drodze przelewu bankowego w walucie EUR. Uczestnik Promocji ponosi koszt wszelkich opłat manipulacyjnych związanych z obsługą konta bankowego i przelewów. Firma Bosch nie ponosi tym samym żadnych kosztów związanych ze zwrotem środków. To samo dotyczy ewentualnych strat z tytułu przewalutowania otrzymanych środków pieniężnych.

12. W przypadku złożenia wniosku, Uczestnik - po przekazaniu swoich danych osobowych i dowodu zakupu opisanych w punkcie 4 - zostanie powiadomiony przez firmę Bosch lub jej autoryzowanych partnerów o akceptacji wniosku. W przypadku, gdy dane Uczestnika zaginą, firma Bosch lub jej autoryzowani partnerzy nie mogą zrealizować zwrotu kosztów za pośrednictwem przelewu bankowego, Uczestnik traci możliwość ubiegania się o zwrot gotówki 4 tygodnie po zakończeniu Promocji, nie później niż 28 lutego 2017 roku. Tak samo dzieje się w przypadku nieprawidłowych danych bankowych uniemożliwiających przelanie środków na rachunek bankowy Uczestnika. Firma Bosch w żadnym przypadku nie jest zobligowana do ponownego zlecenia wykonania przelewu. We wszystkich sprawach, decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną i wszelkie odwołania od niej nie będą brane pod uwagę.

13. Organizatorem jest firma Bosch Sicherheitssysteme GmbH, ST-CO/MKC3-EU, Robert-Bosch-Ring 5, 85630 Grasbrunn, Niemcy.

14. Dane Uczestnika będą przechowywane i wykorzystywane jedynie w czasie trwania Promocji. Przystępując do Promocji Uczestnik deklaruje swoją zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych do celów Promocji. Deklaracja o ochronie danych przez firmę Bosch znajduje się na stronie www.bosch.com.applies.

15. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Monachium w Niemczech. Prawem właściwym jest prawo niemieckie z wyjątkiem norm kolizyjnych.

 Audio Plus nie występuje jako strona i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powyższej Promocji.

 

Informacji handlowej i technicznej na temat produktów udzielają:

Autoryzowani Partnerzy Audio Plus

 

Bartłomiej Pałka – Dyrektor sprzedaży, EV Product Manager
bartlomiej.palka@audioplus.pl 
Wróć