PMX 4CR12
  • PMX 4CR12

PMX-4CR12

• Niski pobór prądu w trybie gotowości

• Bardzo duża elastyczność

• Doskonała jakość dźwięku, współczynnik >106 dB s/n

• Do 85 minut pamięci na wewnętrzne wiadomości cyfrowe

Urządzenie PMX-4CR12 posiada osiem lokalnych wejść audio. Jest wyposażone w dwukanałowy menadżer zarządzania wiadomościami.

Gwarantuje przetwarzanie wszystkich sygnałów, nadzorowanie i kontrolowanie całego systemu PROMATRIX 6000.

Kontroler może obsługiwać do 16 stacji wywoławczych. 

Diodowe wskaźniki na panelu urządzenia informują o aktualnej sytuacji w każdej ze stref.